V kolikor imamo slabšo napeljavo do zaganjače je dobro, da se veže rele vmes za siguren zagon zaganjača. Načrt vezave je razviden iz slike.