V kolikor ne potreujemo vakuma oziroma imamo druge uplinjače na motorju T4 tip CU je potrebno razdelilec vžiga predelat po sistemu 009.

Izberemo pravilni razdelilec z oznako 071xxxxxx, razdelilec z oznako 070xxxxx je za CT motor.

 

Tukaj je malo drugače kot pri motorju T1 koti odpiranja so drugačni pri določenih obratih. Ko razdelilec odpremo je potrebno tisti močnejši feder odstranit ostane nam samo tale feder kot je na sliki prikazano.

 

 

Brušenje centrifugalnih regulatorjev ni potrebno kot pri T1 motorju, se pravi ni potrebno stanjšat regulator(kotva) kot tudi ne povečat odprtine-loka. Je edino še problem ker je premali odklon glavne osovine, zato je tukaj potrebno na vsaki strani črno plastiko pobrusit za dober milimeter. Na vsaki strani kjer kotva prihaja v skrajno lego je pa potrebno na distančnikih narediti navoj M3 ter vstavit vijak s katerim nastavljamo stopinje pri določenih obratih. Na strani kjer ni fedra nastavimo da pri 2400 obratih ne dobimo več kot 24 stopinj. Na drugi strani pri vzmetu pa nastavimo da na full obratih ne pride več kot 28 -30 stopinj odpiranja. Ostali koti odpiranja do 2400 obratov so pri originalnem fedru dobri. Ko to vse umerimo in vijake pravilno skrajšamo damo na navoj še malo loctita za boljši sigurnost.

 

 

Obstaja tudi možnost, da so na regulatorjih (kotvah) tiste črne plastike počene potem je najboljš, da se vzamejo kotve od T1 razdelilca pa se jih potrebno pobrusi prilagodi in ni več bojazni, da bodo sčasoma plastike počile.

 

 

Na elektronskem delu je potrebno fiksirat ploščico katera se je v originalnem stanju premikala glede na vakum.

 

 

Na koncu še zapremo luknjo od vakumske membrane.

 

 

Predelan regulator na motorju.

 

 

Veliko sreče pri predelavi razdelilca vžiga.